Inicio > ¿Cómo cargar programas? > Sinclair > Spectrum +3

 

Spectrum +3

 

Para cargar e executar programas nun Sinclair Spectrum +3, empregaremos as seguintes instruccions do BASIC Sinclair. Iste modelo ben con duas versions do BASIC, o BASIC 48k e o BASIC do 128k:

As intruccions para o manexo do Spectrum +3 en modo 48k son idénticas as do Spectrum +, polo tanto para manexar a cinta Spectrum +3 en modo 48k pulsa eiqui. COIDADO as unidades de microdrive NON funcionan no Spectrum +3.

CARGAR UN PROGRAMA

 

Para empregar a unidade de casette, para gardar e cargar programas, necesitamos un cable especial que non se suministraba co ordenador, pulsa eiqui para ver o esquema de dito cable que aparece no manual do Spectrum +3.

Para cargar un programa en cinta en un Sinclair Spectrum +3 temos duas posibilidades:

1.- Escolle a opción Cargador do menú do inicio e cerciorate que a unidade de disco está valeira

2.- Teclea o seguinte (ENTER significa que hai que pulsar a tecla ENTER do teclado, non hai que escribilo):

LOAD "" ENTER

A pantalla quedarase en branco, pulsa PLAY no casette, e o seguinte programa que este na cinta será cargado.

Se ao finalizar a carga aparece unha mensaxe co seguinte texto

r Tape loading error, 0:1

produciuse un erro no proceso de carga e terias que voltar a repetir o proceso pero axustando ó volumen ata dar co nivel axeitado.

Se todo vai ben aos pocos minutos o programa executarase, se non fose así e na pantalla aparecese unha mensaxe

0 OK, 0:1

teclear RUN ENTER para executalo, asi faremos que o programa se inicie.

Para cargar un programa específico, por exemplo COMANDO, teclearemos o seguinte:

LOAD "COMANDO" ENTER

A pantalla quedarase en branco, pulsa PLAY no casette, e o ordenador buscará na cinta o programa que se chame COMANDOS.

Se ao finalizar a carga aparece unha mensaxe co seguinte texto

r Tape loading error, 0:1

produciuse un erro no proceso de carga e terias que voltar a repetir o proceso pero axustandio ó volumen ata dar co nivel axeitado..

Se todo vai ben aos pocos minutos o programa executarase, se non fose así e na pantalla aparecese unha mensaxe

0 OK, 0:1

teclear RUN ENTER para executalo, asi faremos que o programa se inicie.

 

Alguns programas, moi poucos, por exemplo o MAZIACS, cargánse dun xeito diferente, en estos casos proba a teclear o seguinte:

LOAD "" CODE ENTER

A pantalla quedarase en branco, pulsa PLAY no casette, e o ordenador cargará o seguinte programa en código máquina que aparezca na cinta

Se ao finalizar a carga aparece unha mensaxe co seguinte texto

r Tape loading error, 0:1

produciuse un erro no proceso de carga e terias que voltar a repetir o proceso pero axustandio ó volumen ata dar co nivel axeitado.

Se todo vai ben aos pocos minutos o programa executarase.

 

GARDAR UN PROGRAMA

Para grabar un programa BASIC específico, por exemplo AJEDREZ, teclearemos o seguinte:

SAVE "AJEDREZ" ENTER

Na pantalla aparecerá unha mensaxe que dí

Start tape, them press any key

pulsar RECORD+PLAY no casette e despois calquer tecla, o programa BASIC será grabado na cinta.

 

As instruccions básicas de manexo das unidades de disco de 3" no Sinclair Spectrum +3 son as seguintes:

 

FORMATEAR UN DISCO

Antes de poder usar un disco e necesario darlle o formato axeitado para que o ordenador poda entender os dados que se escreban no mesmo, para dar formato a un disco no Sinclair Spectrum +3 teclee o seguinte (return significa que hai que pulsar a tecla RETURN do teclado, non hai que escribilo):

FORMAT "a:" ENTER

Teclea a: se só temos a unidade de disco incorporada, se temos outra unidade externa e queremos darlle formato debemos cambialo a: pola letra b:

Hai que recordar cos discos formateados para Amstrad CPC no son compatibles cos do Spectrum +3.

 

VER O CONTIDO DO DISCO

Para ver o contido dun disco, o que se chama facer un directorio, teclearemos o seguinte:

CAT ENTER

Isto nos dará o directorio da unidade de disco por defecto, se querenos ver o directorio dun disco que temos na unidade externa, teclearíamos:

CAT "b:" ENTER

 

CARGAR UN PROGRAMA DENDE O DISCO

Para cargar un programa dende a unidade de disco en un Sinclair Spectrum +3 temos duas posibilidades:

1.- Escolle a opción Cargador do menú do inicio e cerciorate que a unidade de disco contén o disco onde está o programa a cargar

2.- Teclea o seguinte (ENTER significa que hai que pulsar a tecla ENTER do teclado, non hai que escribilo):

LOAD "a:NOME" ENTER

Teclea a: se só temos a unidade de disco incorporada, se temos outra unidade externa e queremos cargar un programa dende esa unidade debemos cambialo a: pola letra b:

NOME e o nome do programa que queremos cargar e pode ter como máximo oito caracteres. Os nomes seguen o estandard CP/M polo que os nomes de programas teñen ata oito carateres un punto e tres caracteres que especifican o tipo de arquivo, por exemplo .BAS identifica a un programa BASIC .BIN identifica a un programa binario (en código máquina)

 

GARDAR UN PROGRAMA NO DISCO

Para gardar un programa nun disco teclearemos:

SAVE "a:NOME" ENTER

Teclea a: se só temos a unidade de disco incorporada, se temos outra unidade externa e queremos grabar un programa dende esa unidade debemos cambialo a: pola letra b:

NOME e o nome do programa que queremos grabar e pode ter como máximo oito caracteres. Os nomes seguen o estandard CP/M polo que os nomes de programas teñen ata oito carateres un punto e tres caracteres que especifican o tipo de arquivo, por exemplo .BAS identifica a un programa BASIC .BIN identifica a un programa binario (en código máquina)

 

 

Inicio > ¿Cómo cargar programas? > Sinclair > Spectrum +3

Derradeira actualización: 10-10-2003

 Para calqueira comentario, rectificación ou apreciación; por favor mandáde-me un mail a Web8bits@Web8bits.com